Chương trình định cư theo diện doanh nhân QUEBEC

Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành xử lý các hồ sơ của các khách hàng thuộc chương trình theo các quy định và yêu cầu mới nhất. Bất kỳ các thông báo liên quan đến chương trình từ Sở Di Trú sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật nhằm đảm bảo sự kịp thời và mức độ phù hợp cho hồ sơ.
citizenship-tin-tuc-canada-moi-nhat-800x445
Mới đây, Sở Di Trú của Tỉnh Bang Quebec (BIQ) đã ra thông báo về việc Chương trình Doanh Nhân QueBec dự kiến sẽ mở cửa trở lại và bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/04/2015. Thông báo này có nêu rõ Số lượng hồ sơ nhận tối đa cho chương trình dự kiến là 500 hồ sơ. Chương trình được kỳ vọng sẽ kéo dài cho đến khi Sở Di Trú nhận được đủ số lượng hồ sơ theo dự kiến là 500 hồ sơ.

Các hồ sơ đã chuẩn bị và đang được chuẩn bị sẽ được bổ túc và cập nhật mới trong giai đoạn này để khi chương trình bắt đầu mở cửa, khách hàng có có thể tham gia và nộp ngay cho chương trình để kịp số lượng hồ sơ yêu cầu, cần nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ ngay vào giai đoạn này.

Các thông tin về điều kiện của chương trình hiện như sau:

Điều kiện

– Chứng minh khả năng tài chính tối thiểu $300.000 CDN (bao gồm tiền trong ngân hàng, giá trị doanh nghiệp, bất động sản, được cho tặng hoặc thừa kế trên 6 tháng) cần chứng minh nguồn gốc.

– Sở hữu tối thiểu 25% trên giấy phép kinh doanh doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có lãi, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong 5 năm gần nhất tính từ ngày nộp đơn.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh/ tiếng Pháp là một lợi thế.

Yêu cầu

– Có dự án kinh doanh khả thi và giá trị đầu tư sau khi được chấp thuận (doanh nghiệp mở mới hoặc đóng góp cổ phần trên 25% ) tối thiểu là $100,000 CAD. Việc đầu tư thực hiện trong vòng 3 năm đầu đến Canada.

– Cần tạo ra tối thiểu 1 công việc làm toàn thời gian cho người Canada hoặc Thường Trú Nhân đang sinh sống ở Quebec.

– Để hồ sợ được đánh giá cao, cần thực hiện chuyến khảo sát tại tỉnh bang.

Quyền lợi

– Là chương trình không bị ràng buộc Ký Quỹ cho chính phủ

– Quyền lợi về Y tế, Giáo dục và An Sinh Xã Hội

Tiến trình xử lý

– Thụ lý chính do văn phòng nhập cư Quebec cấp chứng nhận cho phép nhập cư Quebec,

Canada. Sau khi nhận chứng nhận nhập cư do Quebec chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển lên liên bang (CIC) xem xét và cho phép cấp visa định cư.

Lưu ý: Những thông tin trên có thể thay đổi khi Tỉnh Bang ban hành quyết định thay đổi về điều kiện chương trình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành xử lý các hồ sơ của các khách hàng thuộc chương trình theo các quy định và yêu cầu mới nhất. Bất kỳ các thông báo liên quan đến chương trình từ Sở Di Trú sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật nhằm đảm bảo sự kịp thời và mức độ phù hợp cho hồ sơ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *