Định Cư Mỹ

Hướng dẫn cách định cư Mỹ Visa L1

cuoc-song

– Thời gian không ở Mỹ không tính vào thời gian Visa. Ví dụ: Visa được cấp tối đa là 7 năm, đến đến năm

Hướng dẫn các diện nhà đầu tư EB-5 visa

viet-nam-embassy

Sau 02 năm đương đơn làm đơn nộp lên Sở di trú Mỹ xin xóa điều kiện sau khi chứng minh rằng: 02 năm qua

Các loại hình thức định cư ở Mỹ

usa-co

Lưu ý: Fiancé (Diện hôn phu hôn thê) không thuộc diện bảo lãnh thân nhân di dân nên không có số ưu tiên trong bản