Làm Việc Tại Mỹ

Những chi phí bạn có thể được miễn trừ thuế cho một LLC

nhung-chi-phi-ban-co-the-mien-tru-thue-cho-mot-llc

Nếu một không gian nằm trong một căn phòng được sử dụng duy nhất làm một văn phòng kinh doanh, chi phí cho không gian

Các loại chiếu Khán Di Dân dựa trên việc làm tại Mỹ

cac-loai-chieu-khan-di-dan-dua-tren-viec-lam

Những đương đơn được chấp thuận sẽ có Thẻ Xanh Có Điều Kiện giá trị 2 năm. Họ có thể mang theo người phối ngẫu

Du học sinh Mỹ những việc làm thêm có mức lương cao nhất

nhung-viec-lam-luong-cao-cho-du-hoc-sinh

Mô tả: Các nhân viên làm việc trong thư viện tạo ra những trải nghiệm tích cực cho khách. Công việc này đòi hỏi kiến