Định Cư Mỹ

Cách duy trì diện thường trú nhân Hoa Kỳ để xin nhập tịch

American passport

Tổng quát, tốt nhất là giới hạn những chuyến vui chơi trong một vài tháng. Nếu phải ở ngoài Hoa Kỳ lâu hơn, quý vị

Có phải là cứ có tiền là được định cư ở Mỹ?

di-tru-my-va-chuyen-giay-to-xin-the-xanh-10-nam

Việc tìm hiểu này nên dựa vào những chuyên gia tư vấn tài chính hoặc các công ty chuyên tư vấn đầu tư định cư

Những loại đơn di trú có thể nộp cùng lúc

NEW YORK, NY - JANUARY 17:  Immigrants wait for a naturalization ceremony held at the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office on January 17, 2014 in New York City. One hundred and fifty-three people from 41 countries became American citizens at the event.  (Photo by John Moore/Getty Images)

Cần ghi nhớ rằng đối với tất cả những dẫn chứng về việc nộp nhiều đơn cùng lúc như đã kể trên, việc xin chuyển