Di Dân Tay Nghề Canada

Hướng dẫn cách di dân định cư có tay nghề

dinh-cu-canada-dien-doan-tu-gia-dinh

Chính quyền các tỉnh tại Canada có chương trình nhập cư riêng qua đó các đương đơn được sắp xếp việc làm trước tại Canada

Điều kiện để xin visa định cư Canada theo diện lao động kỹ thuật

fair-photo

Những ngành nghề chuyên môn hiện đủ điều kiện cho chương trình FSTP được sắp xếp theo các nhóm chính và nhóm phụ của Hệ

Định Cư Canada 2016: Ngành nghề quản lý cửa hàng

thumbnail-visa-canada-1-201609140505

TNCC sẽ kiểm tra toàn bộ các giấy tờ, lời khai của bạn khi xét hồ sơ. TNCC không khuyến khích nộp giấy tờ, bằng