Hướng dẫn cách di dân định cư có tay nghề

Chính quyền các tỉnh tại Canada có chương trình nhập cư riêng qua đó các đương đơn được sắp xếp việc làm trước tại Canada hoặc có người thân trong gia đình bảo lãnh có thể nộp đơn xin định cư tại tỉnh bang đó. Một số loại visa của dạng này bao gồm:
dinh-cu-canada-dien-doan-tu-gia-dinh
Khái quát về chương trình tay nghề Liên bang Canada

Chính phủ Canada chọn lựa di dân tay nghề dựa trên khả năng họ có thể ổn định cuộc sống về kinh tế tại Canada. Theo chương trình này, đương đơn có kỹ năng tay nghề phù hợp có thể được di dân sang Canada theo dạng thường trú nhân. Vợ/chồng và tất cả con cái phụ thuộc đều được đi theo đương đơn chính.

Diện tay nghề liên bang có 2 loại visa:
· Federal skilled
· Experience class
Diện Federal skilled dựa trên phương thức tính điểm. Hiện nay, mức điểm tối thiểu cần có là 67 điểm. Đương đơn phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định về nghề nghiệp, bằng cấp, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ Anh/Pháp ngữ và khả năng thích nghi với cuộc sống tại Canada.

Diện Experience Class dành cho những người đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm học tập hoặc làm việc hợp pháp tại Canada.

Quy trình xử lý hồ sơ diện tay nghề Canada
Hồ sơ theo diện tay nghề liên bang được xử lý theo các bước sau:
· Giai đoạn 1: Nộp hồ sơ cho Bộ di trú Canada tại Sydney, Nova Scotia. Thời gian xử lý 2-3 tháng.
· Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ cho Cao Ủy Canada tại Singapore. Thời gian xử lý: Khoảng 70% hồ sơ được giải quyết trong vòng 7 tháng.
Khái quát về chương trình định cư tay nghề có bảo lãnh của chính phủ các tỉnh bang tại Canada
Chính quyền các tỉnh tại Canada có chương trình nhập cư riêng qua đó các đương đơn được sắp xếp việc làm trước tại Canada hoặc có người thân trong gia đình bảo lãnh có thể nộp đơn xin định cư tại tỉnh bang đó. Một số loại visa của dạng này bao gồm:
· Diện gia đình Alberta
· Diện gia đình Manitoba
· Dện tay nghề Manitoba
· Diện gia đình NewBrunswide
· Diện gia đình New foundland và Labrador
· Diện gia đình Saskatchewan

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *