Tìm hiểu về visa 888 diện đầu tư và đổi mới kinh doanh thường trú

Bất cứ thành viên gia đình nào đi cùng quý vị sẽ không thể lấy vợ/chồng trước khi họ trở lại lãnh thổ Úc (chúng tôi có thông báo cụ thể với quý vị về trường hợp này)
public-relations1
GIỚI THIỆU VỀ VISA 888 – DIỆN ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH

Visa Thường trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (888) là giai đoạn hai sau visa Tạm trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (188).

Đây là Visa thường trú. Visa này cho phép quý vị:

Tiếp tục sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc (Diện Đổi mới kinh doanh)
Tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tạiÚc (Diện Nhà đầu tư và Nhà đầu tư trọng yếu)

ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VISA NÀY?

Để được cấp visa hạng 888, người nộp đơn cần phải:

Là người đang giữ visa tạm trú diện Đầu tư và Đổi mới kinh doanh (188) và phải là người nộp đơn chính khi xin cấp visa tạm trú 188 này.
Cả người nộp đơn và vợ/chồng của người nộp đơn đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc.
Có báo cáo về hoạt động đầu tư phù hợp với luật pháp khối Thịnh Vượng Chung cũng như của Tiểu bang/ Vùng lãnh thổ quý vị đang tổ chức hoạt động kinh doanh, báo cáo này phải có kết quả tốt.
Được Chính quyền tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định
Quý vị cần có cam kết thực tế về việc duy trì các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.
Các điều kiện khác sẽ được áp dụng dựa trên diện Visa tạm trú Đầu tư và Đổi mới kinh doanh mà quý vị được cấp:

Đối với Diện Đổi mới kinh doanh:

Người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 1 năm trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
Quý vị phải có quyền sở hữu và nắm giữ quyền điều hành trực tiếp và liên tục với tối đa 2 doanh nghiệp tại Úc trong thời gian tối thiểu 2 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú;
Đối với doanh nghiệp của quý vị tại Úc, quý vị (vợ/chồng của quý vị) phải sở hữu ít nhất:
51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 400,000 AUD/năm
30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 400,000 AUD/năm
10% cổ phần nếu doanh nghiệp niêm yết đại chúng.
Mỗi doanh nghiệp quý vị sở hữu phải có Mã số kinh doanh Úc (ABN) và Báo cáo hoạt động kinh doanh.
Trừ khi được xếp vào trường hợp đặc biệt bởi chính quyền Bang/Vùng lãnh thổ, quý vị cần đạt được tối thiểu 2 trong 3 điều kiện sau:
Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị và vợ/chồng của quý vị phải tuyển dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand, và người đó không được là thành viên trong gia đình quý vị.
Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị (và vợ/chồng của quý vị hợp lại) phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu 200,000 AUD; và/hoặc
Trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị ròng của doanh nghiệp và tài sản cá nhân quý vị (và vợ/chồng quý vị) sở hữu phải ở mức tối thiểu 600,000 AUD.
Trong 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của quý vị phải đạt doanh thu tối thiểu 300,000 AUD.

Đối với diện Nhà đầu tư:

Người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 2 năm trong vòng 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
Khoản đầu tư của quý vị tại Úc phải được đứng tên liên tục bởi quý vị hoặc quý vị cùng vợ/chồng quý vị trong vòng tối thiếu 4 năm, tính đến thời điêm kết quả visa thường trú được thông báo.

Đối với diện Nhà đầu tư trọng yếu:

Đáp ứng các yêu cầu về thời gian lưu trú để được cấp visa thường trú diện 888:
Đối với chương trình visa dành cho Nhà đầu tư lớn: 160 ngày trong vòng 4 năm
Đối với chương trình gia hạn visa dành cho Nhà đầu tư lớn: 240 ngày trong vòng 6 năm
Đối với chương trình gia hạn visa dành cho Nhà đầu tư lớn, lần thứ 2: 320 ngày trong vòng 8 năm
Yêu cầu về thời gian lưu trú đối với người đang giữ visa diện 188 có thể được chấp thuận khi người nộp đơn đã lưu trú tại Úc vào bất kỳ thời điểm nào đáp ứng thời gian nêu trên.
Thực hiện đầu tư liên tục trong suốt thời hạn giữ visa tạm trú 188.

NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH CÓ THỂ CÙNG XIN VISA VỚI QUÝ VỊ?

Những đối tượng dưới đây có thể cùng xin visa 888 với người nộp đơn chính (gọi là người đi cùng)

Vợ chồng/ Bạn đời chưa chính thức
Con của 2 vợ chồng hoặc con riêng của vợ/chồng
Người thân phụ thuộc khác

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP VISA

Quyền lợi:

Visa thường trú Đầu tư và đổi mới kinh doanh (888) cho phép quý vị điều hành hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Úc.

Đây là visa thường trú, vì vậy quý vị và gia đình quý vị khi được cấp visa này sẽ được quyền:

Sinh sống tại Úc
Học tập và làm việc tại Úc
Tham gia chương trình Chăm sóc sức khoẻ của chính phủ Úc (Mediacare)
Nộp đơn xin trở thành công dân Úc (nếu có đủ điều kiện)
Ra vào lãnh thổ Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp (sau thời hạn này, quý vị sẽ cần xin visa thường trú nhân trở về – Resident return, hoặc một diện visa khác để tiếp tục sống tại Úc.

Nghĩa vụ:

Quý vị và các thành viên trong gia đình phải tuân thủ nghiêm túc tất cả các điều kiện đi kèm của visa và luật pháp Úc.
Nếu quý vị đang ở ngoài lãnh thổ Úc khi visa được cấp:
Quý vị phải trở lại Úc vào một ngày được chỉ định (chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về ngày này)
Bất cứ thành viên gia đình nào đi cùng quý vị sẽ không thể lấy vợ/chồng trước khi họ trở lại lãnh thổ Úc (chúng tôi có thông báo cụ thể với quý vị về trường hợp này)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *