Danh sách các ngành nghề mới có hiệu lực từ ngày

Nhiều nghề trong nhóm ‘trades’: thợ cơ khí xe hơi, đầu bếp, thợ chế tạo kim loại, thợ xây gạch, thợ mộc, thợ sơn
kham-pha-nuoc-uc-xinh-dep
Danh sách Tay nghề Định cư mới cho năm 2016- 2017: SOL and CSOL

Những ngành nghề loại bỏ trong SOL từ ngày 1/7:

Mining engineer – Kỹ sư hầm mỏ
Petroleum engineer – Kỹ sư dầu khí
Occupational health and safety adviser – Tư vấn viên về sức khỏe an toàn tại nơi làm việc
Environmental health officer – Nhân viên sức khỏe môi trường
Dental hygienist – Kỹ thuật viên vệ sinh răng miệng
Dental prosthetist – Kỹ thuật viên nha khoa răng giả
Dental technician – Kỹ thuật viên nha khoa
Dental therapist – Chuyên viên trị liệu nha khoa
Metallurgist – Chuyên viên luyện kim

Nghề mới thêm vào SOL từ ngày 1/7:

Audiologist – Chuyên viên thính lực
Orthotist or prosthetist – Chuyên viên chỉnh hình hay làm các bộ phận thay thế trên người

Nhiều ngành ‘làm thợ’ chiếm đa số trong SOL 2016-17:

Nhiều nghề trong nhóm ‘trades’: thợ cơ khí xe hơi, đầu bếp, thợ chế tạo kim loại, thợ xây gạch, thợ mộc, thợ sơn
Kế toán
Liên quan đến IT: phân tích hệ thống, phát triển chương trình, kỹ sư phần mềm, phân tích chương trình
Kỹ sư: kỹ sư điện cơ, kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí

Để được định cư tại Úc theo diện di dân tay nghề, người nộp hồ sơ xin visa phải chọn cho mình một kỹ năng có trong SOL hoặc CSOL và chứng minh mình được một tổ chức chuyên môn tại Úc công nhận có tay nghề hay chuyên môn đó.

SCHEDULE 1
Skilled Occupation List (SOL)

(Specification of occupations, countries, and assessing authorities for the purposes of paragraphs 3, 4 and 5, specification of occupations and assessing authorities for the purposes of paragraphs 6 and 7 and specification of occupations and their corresponding 6-digit code for the purposes of paragraphs 2 and 8 of this instrument)

Column A Column B Column C Column D
OCCUPATION ANZSCO CODE COUNTRY ASSESSING AUTHORITY
Construction Project Manager 133111 All VETASSESS
Project Builder 133112 All VETASSESS
Engineering Manager 133211 All Engineers Australia/AIM
Production Manager (Mining) 133513 All VETASSESS
Child Care Centre Manager 134111 All TRA
Medical Administrator 134211 All VETASSESS
Nursing Clinical Director 134212 All ANMAC
Primary Health Organisation Manager 134213 All VETASSESS
Welfare Centre Manager 134214 All ACWA/VETASSESS
Accountant (General) 221111 All CPA/ICAA/IPA
Management Accountant 221112 All CPA/ICAA/IPA
Taxation Accountant 221113 All CPA/ICAA/IPA
External Auditor 221213 All CPA/ICAA/IPA
Internal Auditor 221214 All VETASSESS
Actuary 224111 All VETASSESS
Land Economist 224511 All VETASSESS
Valuer 224512 All VETASSESS
Ship’s Engineer 231212 All AMSA
Ship’s Master 231213 All AMSA
Ship’s Officer 231214 All AMSA
Architect 232111 All AACA
Landscape Architect 232112 All VETASSESS
Cartographer 232213 All VETASSESS
Other Spatial Scientist 232214 All VETASSESS
Surveyor 232212 All SSSI
Chemical Engineer 233111 All Engineers Australia
Materials Engineer 233112 All Engineers Australia
Civil Engineer 233211 All Engineers Australia
Geotechnical Engineer 233212 All Engineers Australia
Quantity Surveyor 233213 All AIQS
Structural Engineer 233214 All Engineers Australia
Transport Engineer 233215 All Engineers Australia
Electrical Engineer 233311 All Engineers Australia
Electronics Engineer 233411 All Engineers Australia
Industrial Engineer 233511 All Engineers Australia
Mechanical Engineer 233512 All Engineers Australia
Production or Plant Engineer 233513 All Engineers Australia
Aeronautical Engineer 233911 All Engineers Australia
Agricultural Engineer 233912 All Engineers Australia
Biomedical Engineer 233913 All Engineers Australia
Engineering Technologist 233914 All Engineers Australia
Environmental Engineer 233915 All Engineers Australia
Naval Architect 233916 All Engineers Australia
Agricultural Consultant 234111 All VETASSESS
Agricultural Scientist 234112 All VETASSESS
Forester 234113 All VETASSESS
Medical Laboratory Scientist 234611 All AIMS
Veterinarian 234711 All AVBC
Physicist (Medical Physicist only) 234914 All ACPSEM
Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher 241111 All AITSL
Secondary School Teacher 241411 All AITSL
Special Needs Teacher 241511 All AITSL
Teacher of the Hearing Impaired 241512 All AITSL
Teacher of the Sight Impaired 241513 All AITSL
Special Education Teachers (nec) 241599 All AITSL
Medical Diagnostic Radiographer 251211 All AIR
Medical Radiation Therapist 251212 All AIR
Nuclear Medicine Technologist 251213 All ANZSNM
Sonographer 251214 All AIR
Optometrist 251411 All OCANZ
Orthotist or Prosthetist 251912 All VETASSESS
Chiropractor 252111 All CCEA
Osteopath 252112 All ANZOC
Occupational Therapist 252411 All OTC
Physiotherapist 252511 All APC
Podiatrist 252611 All APodC/ANZPAC
Audiologist 252711 All VETASSESS
Speech Pathologist 252712 All SPA
General Practitioner 253111 All Medical Board of Australia
Anaesthetist 253211 All Medical Board of Australia
Specialist Physician (General Medicine) 253311 All Medical Board of Australia
Cardiologist 253312 All Medical Board of Australia
Clinical Haematologist 253313 All Medical Board of Australia
Medical Oncologist 253314 All Medical Board of Australia
Endocrinologist 253315 All Medical Board of Australia
Gastroenterologist 253316 All Medical Board of Australia
Intensive Care Specialist 253317 All Medical Board of Australia
Neurologist 253318 All Medical Board of Australia
Paediatrician 253321 All Medical Board of Australia
Renal Medicine Specialist 253322 All Medical Board of Australia
Rheumatologist 253323 All Medical Board of Australia
Thoracic Medicine Specialist 253324 All Medical Board of Australia
Specialist Physicians (nec) 253399 All Medical Board of Australia
Psychiatrist 253411 All Medical Board of Australia
Surgeon (General) 253511 All Medical Board of Australia
Cardiothoracic Surgeon 253512 All Medical Board of Australia
Neurosurgeon 253513 All Medical Board of Australia
Orthopaedic Surgeon 253514 All Medical Board of Australia
Otorhinolaryngologist 253515 All Medical Board of Australia
Paediatric Surgeon 253516 All Medical Board of Australia
Plastic & Reconstructive Surgeon 253517 All Medical Board of Australia
Urologist 253518 All Medical Board of Australia
Vascular Surgeon 253521 All Medical Board of Australia
Dermatologist 253911 All Medical Board of Australia
Emergency Medicine Specialist 253912 All Medical Board of Australia
Obstetrician & Gynaecologist 253913 All Medical Board of Australia
Ophthalmologist 253914 All Medical Board of Australia
Pathologist 253915 All Medical Board of Australia
Diagnostic & Interventional Radiologist 253917 All Medical Board of Australia
Radiation Oncologist 253918 All Medical Board of Australia
Medical Practitioners (nec) 253999 All Medical Board of Australia
Midwife 254111 All ANMAC
Nurse Practitioner 254411 All ANMAC
Registered Nurse (Aged Care) 254412 All ANMAC
Registered Nurse (Child & Family Health) 254413 All ANMAC
Registered Nurse (Community Health) 254414 All ANMAC
Registered Nurse (Critical Care & Emergency) 254415 All ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 All ANMAC
Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) 254417 All ANMAC
Registered Nurse (Medical) 254418 All ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 All ANMAC
Registered Nurse (Mental Health) 254422 All ANMAC
Registered Nurse (Perioperative) 254423 All ANMAC
Registered Nurse (Surgical) 254424 All ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 All ANMAC
Registered Nurses (nec) 254499 All ANMAC
ICT business Analyst 261111 All ACS
Systems Analyst 261112 All ACS
Analyst Programmer 261311 All ACS
Developer Programmer 261312 All ACS
Software Engineer 261313 All ACS
Computer Network & Systems Engineer 263111 All ACS
Telecommunications Engineer 263311 All Engineers Australia
Telecommunications Network Engineer 263312 All Engineers Australia
Barrister 271111 All SLAA
Solicitor 271311 All SLAA
Clinical Psychologist 272311 All APS
Educational Psychologist 272312 All APS
Organisational Psychologist 272313 All APS
Psychotherapist 272314 All VETASSESS
Psychologists (nec) 272399 All APS
Social Worker 272511 All AASW
Civil Engineering Draftsperson 312211 All Engineers Australia/ VETASSESS
Civil Engineering Technician 312212 All VETASSESS
Electrical Engineering Draftsperson 312311 All Engineers Australia
Electrical Engineering Technician 312312 All TRA
Radio Communications Technician 313211 All TRA
Telecommunications Field Engineer 313212 All Engineers Australia
Telecommunications Network Planner 313213 All Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 All Engineers Australia
Automotive Electrician 321111 All TRA
Motor Mechanic (General) 321211 All TRA
Diesel Motor Mechanic 321212 All TRA
Motorcycle Mechanic 321213 All TRA
Small Engine Mechanic 321214 All TRA
Sheetmetal Trades Worker 322211 All TRA
Metal Fabricator 322311 All TRA
Pressure Welder 322312 All TRA
Welder (First Class) 322313 All TRA
Fitter (General) 323211 All TRA
Fitter & Turner 323212 All TRA
Fitter-Welder 323213 All TRA
Metal Machinist (First Class) 323214 All TRA
Locksmith 323313 All TRA
Panelbeater 324111 All TRA
Bricklayer 331111 All TRA
Stonemason 331112 All TRA
Carpenter & Joiner 331211 All TRA
Carpenter 331212 All TRA
Joiner 331213 All TRA
Painting trades workers 332211 All TRA
Glazier 333111 All TRA
Fibrous Plasterer 333211 All TRA
Solid Plasterer 333212 All TRA
Wall & Floor Tiler 333411 All TRA
Plumber (General) 334111 All TRA
Airconditioning & Mechanical Services Plumber 334112 All TRA
Drainer 334113 All TRA
Gasfitter 334114 All TRA
Roof plumber 334115 All TRA
Electrician (General) 341111 All TRA
Electrician (Special Class) 341112 All TRA
Lift Mechanic 341113 All TRA
Airconditioning & Refrigeration Mechanic 342111 All TRA
Electrical Linesworker 342211 All TRA
Technical Cable Jointer 342212 All TRA
Electronic Equipment Trades Worker 342313 All TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 All TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 All TRA
Chef *** 351311 All TRA
Cabinetmaker 394111 All TRA
Boat Builder & Repairer 399111 All TRA
Shipwright 399112 All TRA

SCHEDULE 2

Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL)

(Specification of occupations, countries, and assessing authorities for the purposes of paragraph 5, specification of occupations and assessing authorities for the purposes of paragraphs 6 and 7 and specification of occupations and their corresponding 6-digit code for the purposes of paragraphs 2 and 8 of this instrument)

Column A Column B Column C Column D
OCCUPATION ANZSCO CODE COUNTRY ASSESSING AUTHORITY
Chief Executive or Managing Director 111111 All AIM
Corporate General Manager 111211 All AIM
Defence Force Senior Officer 111212 All VETASSESS
Aquaculture Farmer 121111 All VETASSESS
Cotton Grower 121211 All VETASSESS
Flower Grower 121212 All VETASSESS
Fruit or Nut Grower 121213 All VETASSESS
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ) 121214 All VETASSESS
Grape Grower 121215 All VETASSESS
Mixed Crop Farmer 121216 All VETASSESS
Sugar Cane Grower 121217 All VETASSESS
Turf Grower 121218 All VETASSESS
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ) 121221 All VETASSESS
Crop Farmers (nec) 121299 All VETASSESS
Apiarist 121311 All VETASSESS
Beef Cattle Farmer 121312 All VETASSESS
Dairy Cattle Farmer 121313 All VETASSESS
Deer Farmer 121314 All VETASSESS
Goat Farmer 121315 All VETASSESS
Horse Breeder 121316 All VETASSESS
Mixed Livestock Farmer 121317 All VETASSESS
Pig Farmer 121318 All VETASSESS
Poultry Farmer 121321 All VETASSESS
Sheep Farmer 121322 All VETASSESS
Livestock Farmers (nec) 121399 All VETASSESS
Mixed Crop & Livestock Farmer 121411 All VETASSESS
Sales & Marketing Manager 131112 All AIM
Advertising Manager 131113 All AIM
Public Relations Manager 131114 All AIM
Corporate Services Manager 132111 All VETASSESS
Finance Manager 132211 All CPAA/ICAA/IPA
Human Resource Manager 132311 All AIM
Policy & Planning Manager 132411 All VETASSESS
Research & Development Manager 132511 All VETASSESS
Importer or Exporter 133311 All VETASSESS
Wholesaler 133312 All VETASSESS
Manufacturer 133411 All VETASSESS
Production Manager (Forestry) 133511 All  VETASSESS
Production Manager (Manufacturing) 133512 All VETASSESS
Supply & Distribution  Manager 133611 All AIM
Procurement Manager 133612 All AIM
Health & Welfare Services Managers (nec) 134299 All VETASSESS
School Principal 134311 All VETASSESS
Faculty Head 134411 All VETASSESS
Regional Education Manager 134412 All VETASSESS
Education Managers (nec) 134499 All VETASSESS
Chief Information Officer 135111 All ACS
ICT Project Manager 135112 All ACS
ICT Managers (nec) 135199 All ACS
Commissioned Defence Force Officer 139111 All VETASSESS
Commissioned Fire Officer 139112 All VETASSESS
Commissioned Police Officer 139113 All VETASSESS
Senior Non-Commissioned Defence Force Member 139211 All VETASSESS
Arts Administrator or Manager 139911 All VETASSESS
Environmental Manager 139912 All VETASSESS
Laboratory Manager 139913 All VETASSESS
Quality Assurance Manager 139914 All VETASSESS
Sports Administrator 139915 All VETASSESS
Specialist Managers (nec)
EXCEPT:a.                    Ambassadorb.                    Archbishopc.                    Bishop
139999 All VETASSESS
Cafe or Restaurant Manager*** 141111 All VETASSESS
Caravan Park & Camping Ground Manager 141211 All VETASSESS
Hotel or Motel Manager 141311 All VETASSESS
Licensed Club Manager 141411 All VETASSESS
Bed & Breakfast Operator 141911 All VETASSESS
Retirement Village Manager 141912 All VETASSESS
Accommodation & Hospitality Managers (nec) 141999 All VETASSESS
Antique Dealer 142112 All VETASSESS
Betting Agency Manager 142113 All VETASSESS
Hair or Beauty Salon Manager 142114 All VETASSESS
Post Office Manager 142115 All VETASSESS
Travel Agency Manager 142116 All VETASSESS
Amusement Centre Manager 149111 All VETASSESS
Fitness Centre Manager 149112 All VETASSESS
Sports Centre Manager 149113 All VETASSESS
Call or Contact Centre Manager 149211 All VETASSESS
Customer Service Manager 149212 All VETASSESS
Conference & Event Organiser 149311 All VETASSESS
Fleet Manager 149411 All VETASSESS
Railway Station Manager 149412 All VETASSESS
Transport Company Manager 149413 All VETASSESS
Boarding Kennel or Cattery Operator 149911 All VETASSESS
Cinema or Theatre Manager 149912 All VETASSESS
Facilities Manager 149913 All VETASSESS
Financial Institution Branch Manager 149914 All VETASSESS
Equipment Hire Manager 149915 All VETASSESS
Actor 211111 All VETASSESS
Dancer or Choreographer 211112 All VETASSESS
Entertainer or Variety Artist 211113 All VETASSESS
Actors, Dancers & Other Entertainers (nec) 211199 All VETASSESS
Composer 211211 All VETASSESS
Music Director 211212 All VETASSESS
Musician (Instrumental) 211213 All VETASSESS
Singer 211214 All VETASSESS
Music Professionals (nec) 211299 All VETASSESS
Photographer 211311 All VETASSESS
Painter (Visual Arts) 211411 All VETASSESS
Potter or Ceramic Artist 211412 All VETASSESS
Sculptor 211413 All VETASSESS
Visual Arts & Crafts Professionals (nec) 211499 All VETASSESS
Artistic Director 212111 All VETASSESS
Media Producer (excluding Video) 212112 All VETASSESS
Radio Presenter 212113 All VETASSESS
Television Presenter 212114 All VETASSESS
Author 212211 All VETASSESS
Book or Script Editor 212212 All VETASSESS
Art Director (Film, Television or Stage) 212311 All VETASSESS
Director (Film, Television, Radio or Stage) 212312 All VETASSESS
Director of Photography 212313 All VETASSESS
Film & Video Editor 212314 All VETASSESS
Program Director (Television or Radio) 212315 All VETASSESS
Stage Manager 212316 All VETASSESS
Technical Director 212317 All VETASSESS
Video Producer 212318 All VETASSESS
Film, Television, Radio & Stage Directors (nec) 212399 All VETASSESS
Copywriter 212411 All VETASSESS
Newspaper or Periodical Editor 212412 All VETASSESS
Print Journalist 212413 All VETASSESS
Radio Journalist 212414 All VETASSESS
Technical Writer 212415 All VETASSESS
Television Journalist 212416 All VETASSESS
Journalists & Other Writers (nec) 212499 All VETASSESS
Company Secretary 221211 All VETASSESS
Corporate Treasurer 221212 All CPAA/ICAA/IPA
Commodities Trader 222111 All VETASSESS
Finance Broker 222112 All VETASSESS
Insurance Broker 222113 All VETASSESS
Financial Brokers (nec) 222199 All VETASSESS
Financial Market Dealer 222211 All VETASSESS
Futures Trader 222212 All VETASSESS
Stockbroking Dealer 222213 All VETASSESS
Financial Dealers (nec) 222299 All VETASSESS
Financial Investment Adviser 222311 All VETASSESS
Financial Investment Manager 222312 All VETASSESS
Human Resource Adviser 223111 All VETASSESS
Recruitment Consultant 223112 All VETASSESS
Workplace Relations Adviser 223113 All VETASSESS
ICT Trainer 223211 All ACS
Training & Development Professional 223311 All VETASSESS
Mathematician 224112 All VETASSESS
Statistician 224113 All VETASSESS
Archivist 224211 All VETASSESS
Gallery or Museum Curator 224212 All VETASSESS
Health Information Manager 224213 All VETASSESS
Records Manager 224214 All VETASSESS
Economist 224311 All VETASSESS
Intelligence Officer 224411 All VETASSESS
Policy Analyst 224412 All VETASSESS
Librarian 224611 All VETASSESS
Management Consultant 224711 All VETASSESS
Organisation & Methods Analyst 224712 All VETASSESS
Electorate Officer 224911 All VETASSESS
Liaison Officer 224912 All VETASSESS
Migration Agent (Aus) 224913 All VETASSESS
Patents Examiner 224914 All VETASSESS
Information & Organisation Professionals (nec) 224999 All VETASSESS
Advertising Specialist 225111 All VETASSESS
Market Research Analyst 225112 All VETASSESS
Marketing Specialist 225113 All VETASSESS
ICT Account Manager 225211 All VETASSESS
ICT Business Development Manager 225212 All VETASSESS
ICT Sales Representative 225213 All VETASSESS
Public Relations Professional 225311 All VETASSESS
Sales Representative (Industrial Products) 225411 All VETASSESS
Sales Representative (Medical & Pharmaceutical Products) 225412 All VETASSESS
Technical Sales Representatives (nec) 225499 All VETASSESS
Aeroplane Pilot 231111 All CASA
Air Traffic Controller 231112 All VETASSESS
Flying Instructor 231113 All VETASSESS
Helicopter Pilot 231114 All CASA
Air Transport Professionals (nec) 231199 All VETASSESS
Master Fisher 231211 All VETASSESS
Marine Surveyor 231215 All AMSA
Marine Transport Professionals(nec) 231299 All VETASSESS
Fashion Designer 232311 All VETASSESS
Industrial Designer 232312 All VETASSESS
Jewellery Designer 232313 All VETASSESS
Graphic Designer 232411 All VETASSESS
Illustrator 232412 All VETASSESS
Multimedia Designer 232413 All VETASSESS
Web Designer 232414 All VETASSESS
Interior Designer 232511 All VETASSESS
Urban & Regional Planner 232611 All VETASSESS
Mining Engineer (Excluding Petroleum) 233611 All Engineers Australia
Petroleum Engineer 233612 All Engineers Australia
Engineering Professionals (nec) 233999 All Engineers Australia
Chemist 234211 All VETASSESS
Food Technologist 234212 All VETASSESS
Wine Maker 234213 All VETASSESS
Conservation Officer 234311 All VETASSESS
Environmental Consultant 234312 All VETASSESS
Environmental Research Scientist 234313 All VETASSESS
Park Ranger 234314 All VETASSESS
Environmental Scientists (nec) 234399 All VETASSESS
Geologist 234411 All VETASSESS
Geophysicist 234412 All VETASSESS
Hydrogeologist 234413 All VETASSESS
Life Scientist (General) 234511 All VETASSESS
Biochemist 234513 All VETASSESS
Biotechnologist 234514 All VETASSESS
Botanist 234515 All VETASSESS
Marine Biologist 234516 All VETASSESS
Microbiologist 234517 All VETASSESS
Zoologist 234518 All VETASSESS
Life Scientists (nec) 234599 All VETASSESS
Conservator 234911 All VETASSESS
Metallurgist 234912 All VETASSESS
Meteorologist 234913 All VETASSESS
Physicist 234914 All VETASSESS
Exercise Physiologist 234915 All VETASSESS
Natural & Physical Science Professionals  (nec) 234999 All VETASSESS
Primary School Teacher 241213 All AITSL
Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ) 241311 All AITSL
University Lecturer (Suitable for the
position of Research Associate or Research Fellow in a University)
242111 All VETASSESS
University Tutor 242112 All VETASSESS
Vocational Education Teacher (Non Trades) 242211 All VETASSESS
Vocational Education Teacher (Trades) 242211 All TRA
Education Adviser 249111 All VETASSESS
Education Reviewer 249112 All VETASSESS
Art Teacher (Private Tuition) 249211 All VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition) 249212 All VETASSESS
Drama Teacher (Private Tuition) 249213 All VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition) 249214 All VETASSESS
Private Tutors & Teachers (nec) 249299 All VETASSESS
Teacher of English to Speakers of Other Languages 249311 All VETASSESS
Dietitian 251111 All DAA
Nutritionist 251112 All VETASSESS
Environmental Health Officer 251311 All VETASSESS
Occupational Health and Safety Adviser 251312 All VETASSESS
Orthoptist 251412 All VETASSESS
Hospital Pharmacist 251511 All APharmC
Industrial Pharmacist 251512 All VETASSESS
Retail Pharmacist 251513 All APharmC
Health Promotion Officer 251911 All VETASSESS
Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec) 251999 All VETASSESS
Acupuncturist 252211 All VETASSESS
Homoeopath 252212 All VETASSESS
Naturopath 252213 All VETASSESS
Traditional Chinese Medicine Practitioner 252214 All Chinese Medicine Board Of Australia
Complementary Health Therapists(nec) 252299 All VETASSESS
Dental Specialist 252311 All ADC
Dentist 252312 All ADC
Resident Medical Officer 253112 All Medical Board of Australia
Nurse Researcher 254212 All ANMAC/VETASSESS
Nurse Manager 254311 All ANMAC/VETASSESS
Nurse Educator 254211 All ANMAC/VETASSESS
Multimedia Specialist 261211 All ACS
Web Developer 261212 All ACS
Software Tester 261314 All ACS
Software & Applications  Programmers (nec) 261399 All ACS
Database Administrator 262111 All ACS
ICT Security Specialist 262112 All ACS
Systems Administrator 262113 All ACS
Network Administrator 263112 All ACS
Network Analyst 263113 All ACS
ICT Quality Assurance Engineer 263211 All ACS
ICT Support Engineer 263212 All ACS
ICT Systems Test Engineer 263213 All ACS
ICT Support & Test Engineers(nec) 263299 All ACS
Judge* 271211 All Agency that approves the appointment
Magistrate* 271212 All Agency that approves the appointment
Tribunal Member** 271213 All Agencies that approve the appointment
Intellectual Property Lawyer 271214 All VETASSESS
Judicial & Other Legal Professionals (nec) 271299 All VETASSESS
Careers Counsellor 272111 All VETASSESS
Drug & Alcohol Counsellor 272112 All VETASSESS
Family & Marriage Counsellor 272113 All VETASSESS
Rehabilitation Counsellor 272114 All VETASSESS
Student Counsellor 272115 All VETASSESS
Counsellors (nec) 272199 All VETASSESS
Minister of Religion**** 272211 All VETASSESS
Historian 272411 All VETASSESS
Interpreter 272412 All NAATI
Translator 272413 All NAATI
Archaeologist 272414 All VETASSESS
Social Professionals (nec) 272499 All VETASSESS
Community Arts Worker 272611 All VETASSESS
Recreation Officer 272612 All VETASSESS
Welfare Worker 272613 All ACWA
Agricultural Technician 311111 All VETASSESS
Anaesthetic Technician 311211 All VETASSESS
Cardiac Technician 311212 All VETASSESS
Medical Laboratory Technician 311213 All AIMS
Operating Theatre Technician 311214 All VETASSESS
Pharmacy Technician 311215 All VETASSESS
Pathology Collector (Aus) / Phlebotomist (NZ) 311216 All AIMS
Medical Technicians (nec) 311299 All VETASSESS
Fisheries Officer 311311 All VETASSESS
Meat Inspector 311312 All VETASSESS
Quarantine Officer 311313 All VETASSESS
Primary Products Inspectors (nec) 311399 All VETASSESS
Chemistry Technician 311411 All VETASSESS
Earth Science Technician 311412 All VETASSESS
Life Science Technician 311413 All VETASSESS
School Laboratory Technician 311414 All VETASSESS
Hydrographer 311415 All VETASSESS
Science Technicians (nec) 311499 All VETASSESS
Architectural Draftsperson 312111 All VETASSESS
Building Associate 312112 All VETASSESS
Building Inspector 312113 All VETASSESS
Construction Estimator 312114 All VETASSESS
Plumbing Inspector 312115 All VETASSESS
Surveying or Spatial Science Technician 312116 All VETASSESS
Architectural, Building & Surveying Technicians (nec) 312199 All VETASSESS
Electronic Engineering Draftsperson 312411 All Engineers Australia
Electronic Engineering Technician 312412 All TRA
Mechanical Engineering Draftsperson 312511 All Engineers Australia
Mechanical Engineering Technician 312512 All TRA
Safety Inspector 312611 All VETASSESS
Maintenance Planner 312911 All VETASSESS
Metallurgical or Materials Technician 312912 All VETASSESS
Mine Deputy 312913 All VETASSESS
Building & Engineering Technicians (nec) 312999 All VETASSESS/Engineers Australia
Hardware Technician 313111 All TRA
ICT Customer Support Officer 313112 All TRA
Web Administrator 313113 All ACS
ICT Support Technicians (nec) 313199 All TRA
Blacksmith 322111 All TRA
Electroplater 322112 All TRA
Farrier 322113 All TRA
Metal Casting Trades Worker 322114 All TRA
Metal Polisher 322115 All TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) 323111 All TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) 323112 All TRA
Aircraft Maintenance Engineer (Structures) 323113 All TRA
Textile, Clothing  & Footwear Mechanic 323215 All TRA
Metal Fitters & Machinists (nec) 323299 All TRA
Engraver 323311 All TRA
Gunsmith 323312 All TRA
Precision Instrument Maker & Repairer 323314 All TRA
Saw Maker & Repairer 323315 All TRA
Watch & Clock Maker & Repairer 323316 All TRA
Engineering Patternmaker 323411 All TRA
Toolmaker 323412 All TRA
Vehicle Body Builder 324211 All TRA
Vehicle Trimmer 324212 All TRA
Vehicle Painter 324311 All TRA
Floor Finisher 332111 All TRA
Roof Tiler 333311 All TRA
Business Machine Mechanic 342311 All TRA
Communications Operator 342312 All TRA
Cabler (Data &Telecommunications) 342411 All TRA
Telecommunications Cable Jointer 342412 All TRA
Telecommunications Linesworker 342413 All TRA
Telecommunications Technician 342414 All TRA
Baker 351111 All TRA
Pastrycook 351112 All TRA
Butcher or Smallgoods Maker (Excluding the activity of slaughtering animals, or primarily boning, slicing or packaging meat in a non-retail setting.) 351211 All TRA
Cook*** 351411 All TRA
Dog Handler or Trainer 361111 All VETASSESS
Horse Trainer 361112 All TRA
Zookeeper 361114 All VETASSESS
Kennel Hand 361115 All VETASSESS
Animal Attendants & Trainers (nec) 361199 All VETASSESS
Shearer 361211 All VETASSESS
Veterinary Nurse 361311 All VETASSESS
Florist 362111 All TRA
Gardener (General) 362211 All TRA
Arborist 362212 All TRA
Landscape Gardener 362213 All TRA
Greenkeeper 362311 All TRA
Nurseryperson 362411 All TRA
Hairdresser 391111 All TRA
Print Finisher 392111 All TRA
Screen Printer 392112 All TRA
Graphic Pre-press Trades Worker 392211 All TRA
Printing Machinist 392311 All TRA
Small Offset Printer 392312 All TRA
Canvas Goods Fabricator 393111 All TRA
Leather Goods Maker 393112 All TRA
Sail Maker 393113 All TRA
Shoemaker 393114 All TRA
Apparel Cutter 393211 All TRA
Clothing Patternmaker 393212 All TRA
Dressmaker or Tailor 393213 All TRA
Clothing Trades Workers (nec) 393299 All VETASSESS
Upholsterer 393311 All TRA
Furniture Finisher 394211 All TRA
Picture Framer 394212 All TRA
Wood Machinist 394213 All TRA
Wood Turner 394214 All TRA
Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec) 394299 All TRA
Chemical Plant Operator 399211 All TRA
Gas or Petroleum Operator 399212 All TRA
Power Generation Plant Operator 399213 All TRA
Gallery or Museum Technician 399311 All TRA
Library Technician 399312 All VETASSESS
Jeweller 399411 All TRA
Broadcast Transmitter Operator 399511 All TRA
Camera Operator (Film, Television or Video) 399512 All TRA
Light Technician 399513 All TRA
Make Up Artist 399514 All TRA
Musical Instrument Maker or Repairer 399515 All TRA
Sound Technician 399516 All TRA
Television Equipment Operator 399517 All TRA
Performing Arts Technicians (nec) 399599 All VETASSESS
Signwriter 399611 All TRA
Diver 399911 All VETASSESS
Interior Decorator 399912 All VETASSESS
Optical Dispenser 399913 All TRA
Optical Mechanic 399914 All TRA
Plastics Technician 399916 All TRA
Wool Classer 399917 All TRA
Fire Protection Equipment Technician 399918 All TRA
Technicians & Trades Workers (nec) 399999 All TRA
Ambulance Officer 411111 All VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic 411112 All VETASSESS
Dental Hygienist 411211 All VETASSESS
Dental Prosthetist 411212 All TRA
Dental Technician 411213 All TRA
Dental Therapist 411214 All VETASSESS
Diversional Therapist 411311 All VETASSESS
Enrolled Nurse 411411 All ANMAC
Mothercraft Nurse 411412 All VETASSESS
Aboriginal & Torres Strait Islander Health Worker 411511 All VETASSESS
Massage Therapist 411611 All VETASSESS
Community Worker 411711 All VETASSESS
Disabilities Services Officer 411712 All VETASSESS
Family Support Worker 411713 All VETASSESS
Parole or Probation Officer 411714 All VETASSESS
Residential Care Officer 411715 All VETASSESS
Youth Worker 411716 All VETASSESS
Defence Force Member – Other Ranks 441111 All VETASSESS
Emergency Service Worker 441211 All VETASSESS
Fire Fighter 441212 All VETASSESS
Detective 441311 All VETASSESS
Police Officer 441312 All VETASSESS
Prison Officer 442111 All VETASSESS
Driving Instructor 451211 All VETASSESS
Funeral Director 451311 All VETASSESS
Funeral Workers (nec) 451399 All VETASSESS
Flight Attendant 451711 All VETASSESS
Travel Attendants (nec) 451799 All VETASSESS
First Aid Trainer 451815 All VETASSESS
Diving Instructor (Open Water) 452311 All VETASSESS
Gymnastics Coach or Instructor 452312 All VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor 452313 All VETASSESS
Snowsport Instructor 452314 All VETASSESS
Swimming Coach or Instructor 452315 All VETASSESS
Tennis Coach 452316 All VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor 452317 All VETASSESS
Dog or Horse Racing Official 452318 All VETASSESS
Sports Development Officer 452321 All VETASSESS
Sports Umpire 452322 All VETASSESS
Other Sports Official 452323 All VETASSESS
Footballer 452411 All VETASSESS
Golfer 452412 All VETASSESS
Jockey 452413 All TRA
Sportspersons (nec) 452499 All VETASSESS
Contract Administrator 511111 All VETASSESS
Program or Project Administrator 511112 All VETASSESS
Conveyancer 599111 All VETASSESS
Legal Executive 599112 All VETASSESS
Court Bailiff or Sheriff (Aus) / Court Collections Officer (NZ) 599212 All VETASSESS
Insurance Investigator 599611 All VETASSESS
Insurance Loss Adjuster 599612 All VETASSESS
Insurance Risk Surveyor 599613 All VETASSESS
Clinical Coder 599915 All VETASSESS
Auctioneer 611111 All VETASSESS
Stock & Station Agent 611112 All VETASSESS
Insurance Agent 611211 All VETASSESS
Business Broker 612111 All VETASSESS
Property Manager 612112 All VETASSESS
Real Estate Agency Principal 612113 All VETASSESS
Real Estate Agent 612114 All VETASSESS
Real Estate Representative 612115 All VETASSESS
Retail Buyer 639211 All VETASSESS
Wool Buyer 639212 All VETASSESS
Driller 712211 All TRA

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *