Hướng dẫn cách xin Visa đầu tư hưu trí (tạm thời)

Tất cả đơn xin bảo trợ liên quan đến những điều kiện được quyết định bởi Chính Phủ Victoria trên cơ sở từng trường hợp một.Tuy nhiên, có một vài điều kiện chuẩn áp dụng trong hầu hết các trường hợp.
sydney-australia
Visa này dành cho những người: Đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đối với loại visa này của Bộ Di Trú và Quốc Tịch (DIAC).

Đủ 55 tuổi hoặc hơn
Không có người lệ thuộc (ngoại trừ vợ/ chồng)
Tự hỗ trợ tài chính, và
Có thể đầu tư tài chính lâu dài được chỉ định trong Tập Đoàn Tài Chính Victoria.
Thành thật cam kết cư ngụ lâu dài ở Victoria.

Nếu đương đơn quyết định ở trong vùng thành phố Melbourne, khoảng đầu tư được chỉ định là 750,000 đôla Úc.

Tất cả đơn xin bảo trợ liên quan đến những điều kiện được quyết định bởi Chính Phủ Victoria trên cơ sở từng trường hợp một.Tuy nhiên, có một vài điều kiện chuẩn áp dụng trong hầu hết các trường hợp.

Những điều kiện chuẩn

Đương đơn có cam kết thành thật muốn cư ngụ lâu dài ở Victoria.
Chính phủ Victoria không tham gia vào quá trình đánh giá của Tòa Án Tái Xét Di Trú.
Sự bảo trợ của Chính Phủ Victoria không được chuyển nhượng cho bất kỳ Bang hoặc vùng lãnh thổ nào của Úc.
Đương đơn phải đọc (hoặc đã đọc) nội dung tờ đơn của họ và sau đó họ phải ký vào đơn đề nghị bảo trợ có điều kiện để xác nhận những thông tin trong tờ đơn là đúng sự thật

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *