This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Các loại hình thức định cư ở Mỹ

usa-co

Lưu ý: Fiancé (Diện hôn phu hôn thê) không thuộc diện bảo lãnh thân nhân di dân nên không có số ưu tiên trong bản

Hướng dẫn cách định cư Canada theo diện có trình độ

dien-co-trinh-do

Nếu khách hàng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trên, đơn của khách hàng sẽ được xử lý theo 6 yếu tố lựa chọn

Hướng dẫn định cư theo diện kinh doanh Quebec

nhung-thay-doi-moi-nhat-cua-chinh-phu-canada-ve-chinh-sach-viec-lam-dinh-cu-nam-2015

Danh sách này sẽ giúp bạn. Nó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách những thứ mà bạn nên biết và chỉ cho bạn

Hướng dẫn định cư kinh doanh Canada

dinh-cu-canada-dien-lao-dong

Nếu bạn sống ở Quebec, hoặc có kế hoạch chuyển đến Quebec, quyển sách Vivre au QUÉBEC! sẽ rất hữu ích. Quyển sách này sẽ

Những chi phí bạn có thể được miễn trừ thuế cho một LLC

nhung-chi-phi-ban-co-the-mien-tru-thue-cho-mot-llc

Nếu một không gian nằm trong một căn phòng được sử dụng duy nhất làm một văn phòng kinh doanh, chi phí cho không gian

Các loại chiếu Khán Di Dân dựa trên việc làm tại Mỹ

cac-loai-chieu-khan-di-dan-dua-tren-viec-lam

Những đương đơn được chấp thuận sẽ có Thẻ Xanh Có Điều Kiện giá trị 2 năm. Họ có thể mang theo người phối ngẫu

Du học sinh Mỹ những việc làm thêm có mức lương cao nhất

nhung-viec-lam-luong-cao-cho-du-hoc-sinh

Mô tả: Các nhân viên làm việc trong thư viện tạo ra những trải nghiệm tích cực cho khách. Công việc này đòi hỏi kiến

Cách duy trì diện thường trú nhân Hoa Kỳ để xin nhập tịch

American passport

Tổng quát, tốt nhất là giới hạn những chuyến vui chơi trong một vài tháng. Nếu phải ở ngoài Hoa Kỳ lâu hơn, quý vị

Có phải là cứ có tiền là được định cư ở Mỹ?

di-tru-my-va-chuyen-giay-to-xin-the-xanh-10-nam

Việc tìm hiểu này nên dựa vào những chuyên gia tư vấn tài chính hoặc các công ty chuyên tư vấn đầu tư định cư

Những loại đơn di trú có thể nộp cùng lúc

NEW YORK, NY - JANUARY 17: Immigrants wait for a naturalization ceremony held at the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office on January 17, 2014 in New York City. One hundred and fifty-three people from 41 countries became American citizens at the event. (Photo by John Moore/Getty Images)

Cần ghi nhớ rằng đối với tất cả những dẫn chứng về việc nộp nhiều đơn cùng lúc như đã kể trên, việc xin chuyển

Hướng dẫn phỏng vấn với Sở Di Trú Sau khi kết hôn tại Hoa Kỳ

luat-di-tru-va-dinh-cu-my-2

Hai người cần duyệt lại những sinh hoạt thường xuyên của gia đình, chẳng hạn như ai thường làm những việc lặt vặt gì trong

Thủ tục xét chiếu khán của lãnh sự quán Hoa kỳ tại Sài Gòn

(06/17/10) Manhattan, NY - (RGL) -  City Critic Ariel Kaminer goes through the naturalized citizenship ceremony at Baruch College with 125 candidates for US citizenship.   ( Richard Perry / The New York Times )               NYTCREDIT: Richard Perry/The New York Times

Điều quan trọng cần lưu ý rằng các đương đơn không thể có ngày phỏng vấn và nhận chiếu khán di dân trước khi đơn


Quốc Tịch – Định Cư Mỹ – Kinh Nghiệm Du Học – Định Cư Nước Ngoài