kinh nghiệm du học pháp

Tìm hiểu hệ thống giáo dục Đại Học ở Pháp

697793

Để thi vào trường, bạn cần có hai năm học dự bị (classe préparatoire). Mỗi thí sinh chỉ được thi tối đa hai lần. Có