việc di trú hiện nay

Một số thông tin Di Trú cần phải quan tâm

luat-di-tru-va-dinh-cu-my

Năm nay, Việt Nam kỳ vọng sẽ nhận được từ 13 tỷ USD đến 14 tỷ USD do người Việt ở hải ngoại gửi về.