kinh nghiệp làm việc tại úc

Điều kiện để xét visa du học Úc

816559

Đạt được điểm IELTS tối thiểu là 4.5 nếu ghi danh học Cao đẳng hay Đại học tại Úc và điểm IELTS tối thiểu 5.0