kinh nghiệm sống ở mỹ

Ở nước Mỹ, tại sao nói dối lại xấu xa hơn cả tội trộm cắp?

03-1

Một cửa hàng khi bị phát hiện là bán hàng giả thì không chỉ bị phạt tiền gấp hàng trăm lần giá trị hàng đó,